Nebulas tham gia đồng xây dựng nhiều tiêu chuẩn quốc gia

Nebulas là thành viên toàn quyền của Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn ô tô quốc gia về tiêu chuẩn xe điện / Tiểu ban công tác tiêu chuẩn pin điện, Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn thiết bị điện quốc gia / Nhóm công tác tiêu chuẩn thiết bị sản xuất pin Lithium Ion và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Nhóm công tác đặc biệt về tiêu chuẩn an toàn pin Lithium Ion. Nebula đã tham gia vào việc soạn thảo 4 tiêu chuẩn quốc gia, (GB / T31486-2015) "Yêu cầu về hiệu suất điện của pin điện xe điện và phương pháp thử nghiệm", (GB / T31484-2015) "Các yêu cầu về tuổi thọ và phương pháp thử nghiệm của pin xe điện, ( GB / T38331-2019) "Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị sản xuất pin lithium-ion", (GB / T38661-2020) "Điều kiện kỹ thuật đối với hệ thống quản lý pin xe điện."

pic5

Thời gian đăng: 07-07-2020