• Bộ kiểm tra mô phỏng điều kiện làm việc của pin

Bộ kiểm tra mô phỏng điều kiện làm việc của pin

  • Battery Working Condition Simulation Tester

    Bộ kiểm tra mô phỏng điều kiện làm việc của pin

    Hệ thống kiểm tra mô phỏng điều kiện làm việc của bộ pin điện được thiết kế đặc biệt để kiểm tra pin, động cơ, điều khiển điện tử của Xe điện. Nó được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra bộ pin lithium, kiểm tra siêu tụ điện, kiểm tra hiệu suất động cơ và các lĩnh vực kiểm tra khác.